KDO JSME

CO DĚLÁME

JAK TO DĚLÁME

PRŮVODCE

BLOG

KONTAKTY

HLAVNÍ STRANA

KDO JSME

CO DĚLÁME

JAK TO DĚLÁME

PRŮVODCE

BLOG

KONTAKTY

Nejsme jen marketingová agentura, jsme váš parťák.

KONTAKTUJTE NÁS

Webové stránky

KONTAKTUJTE NÁS

VĚDĚLI JSTE?

8,05 MILIONŮ

tolik je uživatelů na sociálních sítích v České republice, jinak řečeno již 8 z 10 lidí v Čechách aktivně využívají sociální sítě. Nárůst z roku 2021 na 2022 je + 8,9 %.

+ 32%

o tolik více tržeb mají firmy, které využívají alespoň jednu sociální síť pro prezentaci a jako obchodní kanál.

86%

zákazníků v roce 2022 potvrdilo, že je pro ně na webových stránkách a sociálních sítích důležitá kvalita fotografií.

4 hodiny 48 minut

tak dlouho lidé denně stráví průměrně na mobilu. Pro srovnání u televize jsou to 4 hodiny.

Jsme rodinná marketingová agentura, která získala velké zkušenosti v HR marketingu a Brand marketingu, kde má praxi více jak 8 let. Víme, že sociální sítě jsou nedílnou součástí našeho života, přičemž v České republice jich využívá až 8 z 10 lidí. Toto množství nelze přehlížet, a proto hrají sociální média nezastupitelnou roli na trhu marketingu.

Ačkoli jsou webové stránky důležité pro prodej, objednávky a získání informací, sociální média mají schopnost vytvořit komunitu zákazníků, kteří se skutečně zajímají o vaše produkty a služby. Pokud nevyužíváte sociální sítě naplno, jásejte! Máte před sebou velký potenciál, který můžete vytěžit.

My věříme, že sociální sítě jsou doplňkem k webu. Každý kanál má svou roli a oba dva se vzájemně doplňují. Proto si s klienty nejprve povídáme o jejich podnikání a cílech, kterých chtějí dosáhnout. Na základě toho vytvoříme strategii, která je přizpůsobena jejich specifickým potřebám.

Podobně jako horolezci, kteří si přejí zdolat určitou horu, si uvědomují, že je nezbytné naplánovat a rozdělit si svou cestu, tak i my musíme mít jasně stanovený cíl, kam chceme dojít. Pouze na základě tohoto cíle můžeme vytvořit plán, jak dosáhnout cílů.

Milujeme příběhy a rádi se stáváme jejich součástí. A vy? Jaký je Váš příběh?

NAŠE SLUŽBY

Webové stránky

Webové stránky jsou klíčovým prvkem vašeho online marketingu a prezentace vaší firmy na internetu. Jsou výkonným nástrojem pro vzbuzení zájmu o vaše produkty a služby a také pro zvyšování prodeje. Proto je nezbytné mít web, který je dokonale promyšlený a vymazlený v každém detailu.

Reklamní kampaně

Digitální reklama je dnes nezbytností pro úspěšnou propagaci vaší značky. Jedná se o nástroj, který dokáže pracovat neustále a bez výpadku, přičemž vám může přinášet nové zákazníky i v noci. Kampaň je ale nutné vytvořit s cílem oslovit přesně vaši cílovou skupinu, aby měla reklama co největší účinnost a přinesla vám co nejvíce potenciálních zákazníků. Je důležité vědět, na kterých platformách se vaše cílová skupina pohybuje.

Správa sociálních sítí

Sociální sítě jsou digitálním prostorem, kde to stále žije a pulzuje. Nicméně nejde jen o to založit si profil a být tam „pro forma“. Úspěch na sociálních sítích spočívá v tom, jak dokážete oslovit svou cílovou skupinu a nabídnout jí přínosné informace nebo zajímavé obsahy.

Tiskoviny

I přesto, že svět přechází stále více do digitální podoby, tiskoviny zůstávají důležitým nástrojem pro podnikání. Nabízejí totiž prostor pro osobní přístup a vytváření vztahů se zákazníky. Držení letáku nebo brožury v ruce se stává pro zákazníky osobní záležitostí, která může být klíčová pro posílení vašeho vztahu s nimi.

Naším posláním je pomoci Vám na vrchol.

Chápeme, že každá společnost je unikátní, stejně jako každý jednotlivec, a proto každý druh podnikání vyžaduje své vlastní přístupy a péči. Naše služby pomáhají našim klientům naslouchat své cílové skupině, být tam, kde jsou jejich zákazníci, a využít potenciálu, který nabízí nejen on-line svět, ale také svět offline.

Snažíme se, aby vaše značka byla vnímána nejen jako produkt, ale také jako emoce. Chceme, aby se lidé s vaší značkou sžili a aby se vaše jméno stalo synonymem pro osobní záležitost, což vede k loajálním zákazníkům a zvýšení prodejů. Tento proces vyžaduje dlouhodobé plánování, strategii, kreativitu a pravidelnou tvorbu kvalitního obsahu.

Jsme přesvědčeni, že každá investice do marketingu by měla být úspěšná a vydělat Vám více peněz, než byla vynaložena. S naší pomocí budete moci získat návratnost investice, která překročí vaše očekávání a přinese Vám větší zisk.